Künye

Sahibi

Kuzi İnternet Hizmetleri A.Ş.

Genel Yayın Yönetmeni

Birgül Akkuş

Sorumlu Yazıişleri Müdürü

Mustafa Bilgin Gümüş

Editörler

Tolga Atak – Neslihan Alcı

Görsel Tasarım

Nuray Tunç

Ankara Temsilci

Melike Gümüş

Tel: 850 840 88 90

E-posta: info@kuzi.com.tr